Płaca minimalna w transporcie w Niemczech- odpowiadamy na Wasze pytania!

Ustawa o płacy minimalnej w transporcie w Niemczech budzi wiele obaw i rodzi wiele Waszych pytań. W związku z tym firma PKS Gdańsk-Oliwa SA przygotowała na nie odpowiedzi.

Wasze pytania zostały zaczerpnięte z komentarzy a ich treść zachowana w  niezmienionej formie. Celowo nie redagowaliśmy treści pytań, żeby uniknąć błędnej interpretacji.

Więcej na: www.pks-sa.com