Rosja: przewoźnicy grożą strajkiem powszechnym

Przewoźnicy drogowi wielu regionalnych związków i stowarzyszeń oraz Międzyregionalny Związek Zawodowy Kierowców Zawodowych (MPWP) i Stowarzyszenie Przewoźników Rosji (OPR) zapowiadają na 27 marca strajk powszechny. Wśród żądań opublikowanych na stronie OPR znalazły się m.in.: całkowite zniesienie systemu Platon; zniesienie podatku transportowego, ponieważ istnieje już akcyza; dostosowanie trybu pracy i odpoczynku kierowców do rosyjskich realiów; zaprowadzenie porządku na punktach kontroli wagi oraz przedstawienie przewoźnikom uzasadnienia do wyliczenia akcyzy na paliwo. [ZMPD]...

Learn More

Legnica: zakaz tranzytu dla ciężarówek od 6 lutego 2017 r.

Na podstawie zarządzenia prezydenta Legnicy od poniedziałku, 6 lutego 2017 r., na terenie miasta zostaje wprowadzony całkowity zakaz tranzytowego wjazdu samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton. Do miasta mogą wjeżdżać samochody o tym tonażu dowożące towary, pojazdy służb miejskich i należące do firm mających siedziby w Legnicy. Alternatywnymi drogami dla tranzytu będą: droga krajowa nr 3, autostrada A-4 i droga krajowa nr 36. (…) Za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości do 500 zł. Egzekwowaniem przestrzegania nowych przepisów zajmować się będzie policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego.  ...

Learn More

Rosja zapowiada zakaz wwozu produktów drobiowych

Rosyjska służba nadzoru weterynaryjnego Rossielchoznadzor zapowiedziała 4 lutego 2017 r. wprowadzenie z powodu ptasiej grypy czasowego zakazu eksportu produktów drobiowych i karm z kilkunastu krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski. W komunikacie Rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego nie podano daty wprowadzenia ograniczeń. Rosyjskim mediom przedstawiciele Rossielchoznadzoru powiedzieli, że dokładnej daty jeszcze nie ma, dodali jednak, że rozpatrują wprowadzenie ograniczeń w ciągu dwóch tygodni. Zakaz ma dotyczyć mięsa drobiowego – już objętego rosyjskim embargiem żywnościowym, gotowych produktów drobiarskich i wszelkich, które zawierają przetworzony drób, oraz karm i dodatków do karm dla drobiu (oprócz karm pochodzenia roślinnego), a także użytkowanego sprzętu do przetrzymywania, uboju i oprawiania drobiu. Ograniczenia będą dotyczyć Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Holandii, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Węgier, Włoch, a także Wielkiej Brytanii....

Learn More

Grecja: protest rolników

Zaostrza się protest greckich rolników.  (…) Po początkowych kilkugodzinnych blokadach dróg z zeszłego tygodnia, Grecy doszli do wniosku, że ich protest nie przynosi spodziewanych efektów i muszą wywrzeć większą presję na rządzących. Od czwartku rozpoczęli blokadę głównych dróg krajowych. Nieprzejezdna do odwołania jest najważniejsza autostrada z Salonik do Aten w okolicy Larisy. Paraliż komunikacyjny ogarnął całą Grecję. Na protest szybko zareagowali Bułgarzy. W zeszłym roku w wyniku greckich blokad stracili kilkanaście milionów dolarów. Ich transporty nie mogły zarówno przejechać przez Grecję, jak i wrócić do swojego kraju. Tym razem Bułgarzy ostrzegają sąsiadów, grożąc kontrblokadą. – Jesteśmy zdeterminowani. Potrafimy zrozumieć intencje greckich przyjaciół, ale nie wyobrażamy sobie, by celowo blokowali granicę tylko po to by doprowadzić do szkód sąsiadów. Jeśli do tego dojdzie zrobimy swoją blokadę. Może ona da im do myślenia – zapowiedział Alexander Stamboliyski, członek Rady zrzeszających bułgarskich kierowców. Na razie blokady granicy nie ma, choć gdyby zależało to od protestujących, to droga graniczna byłaby nieprzejezdna. Policja stworzyła kordon, dzięki któremu ruch samochodów przebiega swobodnie. W piątek protestujący kilkakrotnie próbowali przełamać kordon, na szczęście bezskutecznie. Powody do narzekania mają zresztą nie tylko Bułgarzy. Grecy zapowiedzieli, że lada chwila zablokują także dwa przejścia graniczne z Macedonią w środkowej i zachodniej części kraju. Członkowie greckich rolniczych związków zawodowych z protestem zwlekali od kilku tygodni. Rozpoczęli go w bardzo okrojonej formie na początku tego tygodnia. Początkowo blokowali drogi po kilka godzin dziennie. Faktycznie utrudnienia w ruchu były większe, nie tylko podczas ich blokady, ale także podczas dojazdu traktorów na miejsce protestu....

Learn More

Zakaz wyprzedzania dla ciężarówek?

Poniżej przekazujemy  informację Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozważa potrzebę wprowadzenia zakazu wyprzedzania się pojazdów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu. Takie rozwiązanie jest analizowane w przypadku autostrad i dróg ekspresowych, na których występuje zjawisko tzw. wyścigów słoni, czyli wyprzedzania przez pojazd ciężarowy drugiego pojazdu jadącego ze zbliżoną, niewiele niższą prędkością. Powoduje to znaczne utrudnienia w ruchu, ponieważ na wykonanie takiego manewru kierowca potrzebuje nawet kilku kilometrów. Powoduje to także duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadzenie zakazu wyprzedzania się pojazdów ciężarowych byłoby możliwe na dwa sposoby. Jeden z nich to wprowadzenie ustawowego zakazu, natomiast drugi to zastosowanie przez organ zarządzający ruchem – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedniego oznakowania. Takie rozwiązanie już obowiązuje na części odcinków autostrad. Ministerstwo wystąpi z prośbą o opinię i rekomendację dla działań w tej sprawie do podmiotów i stowarzyszeń działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ewentualne propozycje zmian będą oczywiście konsultowane z przewoźnikami drogowymi i kierowcami, tak aby znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Jednocześnie MIB  przeanalizuje rozwiązania funkcjonujące w tym zakresie w państwach Unii Europejskiej....

Learn More

Pierwszy transport z wykorzystaniem e-CMR

Pierwszy transport wykonany z użyciem elektronicznego dokumentu CMR przekroczył granicę hiszpańsko – francuską. To początek szerszej strategii mającej na celu digitalizację łańcuchów dostaw oraz oferującą zwiększoną wydajność i niższe koszty operacyjne. Prekursorski transport z użyciem e-CMR zorganizowany został wspólnie przez IRU, stowarzyszenie przewoźników  hiszpańskich ASTIC  i francuskie zrzeszenie FNTR. Liczący 1 300 km przewóz pomarańczy rozpoczął się w hiszpańskiej Huelvie, a zakończył we francuskim mieście Perpignan, z przekroczeniem granicy w Perthus. List CMR jest oficjalnym dokumentem przewozowym, zapewniającym sprawne przemieszczenie się ładunku od nadawcy do odbiorcy i jest jedynym dokumentem posiadanym przez kierowcę ciężarówki, poświadczającym o przewożonym przez niego ładunku. Za pomocą  e-CMR przewoźnicy będą mogli prowadzić elektroniczną archiwizację informacji logistycznych, a także zapewnić sobie  wymianę danych w czasie rzeczywistym. Terminowe rejestrowanie danych oznacza, że strony umowy natychmiast będą otrzymywać informacje o transportowanych towarach, a kolejne działania, takie jak potwierdzenie dostawy, fakturowanie, czy wszczęcie procedur reklamacyjnych, będą  toczyć się szybciej i przy niższych kosztach. Przepisy dotyczące transportu towarów są regulowane Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). List przewozowy CMR zawiera informacje na temat przewożonych towarów, przewoźnika oraz stron umowy przewozu. Do niedawna listy CMR były wydawane tylko w formie papierowej. W lutym 2008 roku został przyjęty protokół do Konwencji CMR , dotyczący możliwości  korzystania z elektronicznego listu przewozowego e-CMR. Protokół ten wszedł w życie 5 czerwca 2011 roku i od tej pory przystąpiło do niego jedenaście państw, m.in. Francja, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Łotwa, Litwa, Holandia, Słowacja, Hiszpania i Szwajcaria....

Learn More