Pall-Ex ponownie w Polsce!

Ostatnio w branży TSL zawrzało! Międzynarodowa marka – Pall-Ex  – ponownie buduje sieć dystrybucji ładunków paletowych w Polsce. Po weryfikacji doświadczeń z 2014 roku, strategia rozwoju została zmodyfikowana i dostosowana do polskich warunków, dzięki czemu jeszcze w tym roku Pall-Ex wznowi działalność na terenie naszego...

Learn More

W Polsce powstanie rejestr pracowników ze Wschodu, mający ułatwić kontrolę nad ich zatrudnieniem

Już od 1 stycznia 2018 roku w Polsce ma zacząć obowiązywać rejestr pracowników spoza Unii Europejskiej. W jego ramach wszyscy przedsiębiorcy, a więc też bardzo liczne firmy transportowe, będą musieli zgłosić chęć zatrudnienia obcokrajowca. Wypełni się przy tym odpowiedni wniosek, zapłaci 30 złotych i będzie oczekiwało na decyzję – albo pozytywną, albo negatywną. Ponadto sam fakt zatrudnienia pracownika – już po otrzymaniu decyzji pozytywnej – też będzie trzeba zgłosić w odpowiedniej instytucji. Po co ta procedura? Ma ona ułatwić kontrolę nad zjawiskiem zatrudniania przybyszy z Ukrainy, pojawiających się w Polsce w ogromnych ilościach. Dla przykładu, w przypadku, gdy Polakom trudniej będzie o zatrudnienie we własnym kraju, możliwe będzie wprowadzenie limitów dla obcokrajowców. Ponadto rejestr ma też ułatwić wykrywanie zatrudnienia na czarno.    ...

Learn More

Kabotaż we Włoszech z nowymi wymaganiami – kierowców zgłaszaj online, a nie drogą mailową

Firmy wysyłające kierowców do Włoch i zlecające im tam przewozy kabotażowe, muszą zacząć stosować się do nowych reguł. Wraz z 7 marca 2017 roku zniesiona została możliwość zgłaszania kierowców drogą mailową, przesyłając odpowiednio wypełniony formularz. Zamiast tego trzeba korzystać z systemu elektronicznego, specjalnie w tym celu przygotowanego przez włoskie władze. Informacja na ten temat została opublikowana na stronie poświęconej delegowaniu pracowników do Włoch, dostępnej tutaj. Pozostałe zasady są bez zmian. Trzeba więc między innymi pamiętać o zgłoszeniu przewozu kabotażowego z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem....

Learn More

UE: w naszym interesie jest liberalizacja rynku usług

Silna strefa euro, otwarty rynek towarów i usług oraz utrzymanie nakładów na politykę spójności we wspólnym budżecie – to najważniejsze z punktu widzenia krajowej gospodarki kwestie związane z Unią Europejską – oceniają ekonomiści. Eksperci jednoznacznie odrzucają dwa skrajne kierunki rozwoju europejskiej wspólnoty nakreślone przez Junckera. Scenariusz dezintegracji zakłada, że rola Unii ograniczy się do zarządzania jednolitym rynkiem. Jedynym silnym spoiwem 27 państw będzie wolny przepływ towarów i kapitału, ale już niekoniecznie osób i usług. – W naszym interesie jest liberalizacja rynku usług, na którym państwa członkowskie stosują najwięcej ograniczeń. W dalszym ciągu nasza przewaga konkurencyjna opiera się w dużym stopniu na niższych wynagrodzeniach, więc mamy tutaj dużo do ugrania. Na przykład w budownictwie – mówi Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Banku....

Learn More

Uwaga: karty do tachografów ze skróconym terminem ważności

W związku z zarejestrowanym błędem certyfikatu cyfrowego na kartach do tachografu skutkującym skróceniem terminu ważności wydanych kart odnotowane zostały przypadki, że karta zostaje uznana przez tachograf za nieważną szybciej, niż to wynika z informacji na niej nadrukowanej. Jeśli tachograf poda informację, że termin ważności karty mija szybciej niż to wynika z nadruku, należy skontaktować się z PWPW w celu otrzymania potwierdzenia zgłoszenia awarii karty (INFOLINIA: 22 332 92 90, mail:tachograf@pwpw.pl) oraz wydanie zaświadczenia umożliwiającego kontynuację jazdy. Każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie w trybie reklamacyjnym. [ZMPD]...

Learn More

Uszczelnienie monitorowania transportu to dla rządu priorytet

Split payment, czyli podzielona płatność przy rozliczeniach VAT może wejść w życie jeszcze w tym roku – deklaruje wicepremier Mateusz Morawiecki. Rozwiązanie to w skrócie działać ma tak: regulując fakturę za usługę czy produkt, nabywca będzie ją dzielił na dwie części: kwotę netto odprowadzi na konto sprzedawcy, zaś VAT wpłaci od razu na specjalne konto w urzędzie skarbowym. Ma to pomóc w ograniczeniu nadużyć w odprowadzaniu podatku. Obligatoryjnie split payment stosowany byłby w obrocie paliwami czy w budowlance. Poprawa ściągalności VAT to dla szefa MF priorytet. (…) Wicepremier Mateusz Morawiecki (…) zapowiada uszczelnienie monitorowania transportu. Nadal na stole jest propozycja obowiązkowego wyposażania ciężarówek w lokalizatory, co ułatwi ich śledzenie. Choć w obecnej wersji ustawy o monitorowaniu transportu towarów, która jest w parlamencie, obowiązku montowania GPS jeszcze nie ma. – Za kilka miesięcy ciężarówki będą miały lokalizatory. Pracujemy wspólnie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem nad tym, by informacja o ruchu drogowym spływała do jednego systemu centralnego, z którego instytucje skarbowe i finansowe mogłyby korzystać – zapowiada Morawiecki....

Learn More