UE: w naszym interesie jest liberalizacja rynku usług

Silna strefa euro, otwarty rynek towarów i usług oraz utrzymanie nakładów na politykę spójności we wspólnym budżecie – to najważniejsze z punktu widzenia krajowej gospodarki kwestie związane z Unią Europejską – oceniają ekonomiści.
Eksperci jednoznacznie odrzucają dwa skrajne kierunki rozwoju europejskiej wspólnoty nakreślone przez Junckera.
Scenariusz dezintegracji zakłada, że rola Unii ograniczy się do zarządzania jednolitym rynkiem. Jedynym silnym spoiwem 27 państw będzie wolny przepływ towarów i kapitału, ale już niekoniecznie osób i usług.
– W naszym interesie jest liberalizacja rynku usług, na którym państwa członkowskie stosują najwięcej ograniczeń. W dalszym ciągu nasza przewaga konkurencyjna opiera się w dużym stopniu na niższych wynagrodzeniach, więc mamy tutaj dużo do ugrania. Na przykład w budownictwie – mówi Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Banku.

[ZMPD]